Paketa Grada Rovinja dodijeljena je poljoprivrednom obrtu “Panjoka”

Paketa Grada Rovinja dodijeljena je poljoprivrednom obrtu “Panjoka”, Majdi i Edu Babiću, za doprinos u razvoju rovinjskog vinarstva.

Fotogalerija