Vrijeme je za prvu preventivnu zaštitu vinove loze od americkog cvrčka

Poštovani vinogradari,

vrijeme je za prvu preventivnu zaštitu vinove loze od americkog cvrčka koji se nalazi u L3 stadiju razvoja.

Projekt pod nazivom “Održivi razvoj trajnih nasada na području Rovinja” sufinanciran je od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Istarske županije.

Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminic Rojnic