Predavanje „Primjena pesticida u maslinarstvu i vinogradarstvu“

Održano predavanje na temu „Primjena pesticida – primjeri računanja doze i koncentracije u maslinarstvu i vinogradarstvu“

U srijedu 23. svibnja u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja u organizaciji udruge Agrorovinj dr.sc. Ivana Dminić Rojnić, viši predavač na Poljoprivrednom odjelu u Poreču, Veleučilišta u Rijeci održala je predavanje „Primjena pesticida – primjeri računanja doze i koncentracije u maslinarstvu i vinogradarstvu“. Kroz praktične primjere u vinogradarstvu i maslinarstvu proizvođači su se upoznali sa preciznim izračunom potrebnih količina sredstva za zaštitu bilja ovisno o vrsti nasada, starosti, sklopu sadnje i sl.


Fotogalerija