Predavanje i radionica na temu „Zaštita masline u vrijeme cvatnje“

U četvrtak, 27.5.2021. godine održano je prvo predavanje i radionica na temu „Zaštita masline u vrijeme cvatnje“ u organizaciji udruge Agrorovinj.
Na predavanju i radionici sudjelovao je veliki broj maslinara, proizvođača i pojedinaca koji su pokazali interes za pravilnu zaštitu maslina. Predavanja su bila prilagođena proizvođačima konvencionalne i ekološke proizvodnje, u čemu je pokazan podjednak interes.
Predavačica dr.sc. Ivana Dminić Rojnić dotakla se trenutnog stanja u maslinicima, vegetativnog porasta i cvatnje. Govorila je i o aktualnim bolestima masline s  naglaskom na paunovo oko, olovnu bolest i patulu, te aktualnim štetnicima masline, odnosno  maslinovom moljcu.

Ovisno o stanju u maslinicima planiraju se dodatne edukacije i radionice o zaštiti trajnih nasada sa svrhom poticanja proizvodnje uz primjenu koncepta održivog razvoja, podizanja svijesti o ekološkoj proizvodnji i utjecaju čovjeka na okoliš.
Predavanje i radionica održani su u sklopu projekta sufinanciran od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Istarske županije.


Fotogalerija