Poziv na interaktivnu edukaciju „Rovinj eko friendly poljoprivreda“

Subota, 10. prosinca 2022. s početkom u 9:30
 Dom kulture, Velika dvorana 2. Kat, Trg Maršala Tita 12, 52210, Rovinj

Nositelj projekta: Udruga Agrorovinj
Projekt financira: Istarska županija i Grad Rovinj

Informacije i prijave:
Email. udruga.agrorovinj@pu.t-com.hr
Tel. 052 812 436
Mob. 091 567 9676

Suvremena, a još više buduća orijentacija poljoprivrede na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, ukazuje na nužnost usvajanja održivih i eko sustava poljoprivredne proizvodnje.
Cilj projekta je educirati poljoprivrednike o održivim i ekološkim sustavima poljoprivrede koje je u skladu sa jednom od najznačajnijih strategija za prehrambeni sustav: Strategija „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav koja je kreirana od stane Europske komisije.

Program:

09:30 – 11:00      Predavanje

  1. Što je to održiva/ integrirana proizvodnja?
  2. Što je to ekološka proizvodnja?

11:00 – 11:15      Pauza

11:15 – 13:15      Predavanje

  1. Što smijem, a što ne smijem – zakonodavni okvir održive/ ekološke poljoprivrede.
  2. Kako koristiti suvremene tehnologije na održiv/ ekološki način u maslinarstvu i vinogradarstvu?
  3. Prikaz rezultata praćenja nasada u 2022. godini na području Rovinja.

13:15 – 14:00    Rasprava i anketiranje

Predavači:
Dr.sc. Melita Zec Vojinović, Veleučilište u Rijeci
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić, Veleučilište u Rijeci