Postani članom

Klikni i ispuni pristupnicu

Preuzmite pristupnicu, pročitajte pažljivo uvjete te popunite i pošaljite na mail: udruga.agrorovinj@pu.t-com.hr.

Postani član udruge!
Više od 20 godina postojanja i preko 300 članova udruge!

Želite li….

… da Vam pomognemo u nabavi sadnog materijala?
… se educirati i znati više o uzgoju i tretiranju nasada?
… znati kako se boriti protiv štetnika u Vašim nasadima?
… dobivati obavijesti o  raspisanim natječajima?
… biti informirani o događanjima i predavanjima važnima za poljoprivrednike?
… ostvariti pravo na potpore?
… sudjelovati na našim manifestacijama?
… putovati s nama i vidjeti primjere dobre prakse?
… pomoći razvoju poljoprivrede Rovinjštine?

Ako je odgovor na bilo koje pitanje DA znate što Vam je činiti!