Objavljen je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Poštovani,

Lokalna akcijska grupa (LAG) “Južna Istra” objavila je dana 01. travnja 2019. godine treći LAG natječaj  temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a “Južna Istra” za razdoblje 2014.-2020. godine.

Objavljen je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ čija je svrha ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Navedeni tip operacije sukladan je tipu operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz PRR RH 2014.-2020.

OBJAVA NATJEČAJA LAG-a „JUŽNA ISTRA“ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

LAG “Južna Istra” 01. travnja 2019. godine objavio je treći LAG-natječaj iz svoje Lokalne razvojne strategije za tip operacije 1.1.1  „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Mjere Ruralnog Razvoja RH) za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Južna Istra“.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava na natječaju iznosi 598.784,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosi 20.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20 %.

Informacije o LAG-natječaju te uvjetima i rokovima prijave dostupne su na mrežnim stranicama LAG-a „Južna Istra“ https://www.lag-juznaistra.hr/natjecaji

Svi zainteresirani s područja LAG-a ” Južna Istra” mogu se uključiti u radionice na kojima će se predstaviti detalji natječaja te pružiti savjeti za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj započinje teći 16. travanja 2019. i traje sve do 20. svibnja 2019. godine.

Za sve upite i dodatne informacije stojimo na raspolaganju na telefon: 052/512-408 ili putem maila: lag.juzna.istra@gmail.com