Obaviještavaju se maslinari da se redovito prati maslinina muha

Obaviještavaju se maslinari da se redovito prati maslinina muha. Poznato je da 2. generacija maslinine muhe koja se javlja od polovice do kraja kolovoza uzrokuje najznačajnije štete i treba voditi računa o praćenju brojnosti i pravovremenoj zaštiti. Let je trenutno jako slabog intenziteta i nije zabilježena aktivna zaraza, na što utječu nepovoljni vremenski uvjeti za razvoj muhe. Praćenjem situacije na terenu zamjećeno je da je najrodnija sorta Buža koja je ujedno jedna od najosjetljivijih sorata. Također ne treba zanemariti ni ostale sorte jer su zbog slabije oplodnje, napada svrdlaša i dr. uzroka plodovi u prosjeku veći i time primamljiviji za napad maslinine muhe. U idućim danima najavljena je promjena vremena, pad temperature što sve pogoduje pojavi maslinine muhe.

U svrhu zaštite od maslinine muhe mogu se koristiti slijedeći registrirani insekticidi: deltametrin- DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC, fosmet- IMIDAN 50 WG. Od ekoloških preparata registrirani su: spinosad-  Success bait i mamac- Eco trap.

Obavezno voditi računa o maksimalnom broju primjena navedenih insekticida budući su isti registrirani i za maslinovog moljca i korišteni su u zaštiti od svrdlaša.

NAPOMENA:

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!
Obavezno voditi evidenciju o primjeni sredstva za zaštitu bilja!

U Rovinju, 16.08.2021.
Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić

 

Projekt pod nazivom “Održivi razvoj trajnih nasada na području Rovinja” sufinanciran je od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Istarske županije.

Slika 1. Razvoj maslinine muhe: A- ženka polaže jaja; B- mjesto polaganja jaja; C- izlazna rupa koju napravi ličinka po završetku razvoja; D- šteta u plodu nakon ishrane ličinke

Slika 2. Ulov maslinine muhe na žutoj ploči.