Obavijest vinogradarima – američki cvrčak

Od 2018. godine područje općine Rovinj (Rovinj i Rovinjsko Selo) uvršteno je u sigurnosno područje (Slika 1)  koje spada u obvezu provođenja preventivnih mjera zaštite od američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) (Slika 2) (prenosioca fitoplazmatske bolesti Flavescebce doree, uzročnika zlatne žutice vinove loze (Slika 3)), prema Naredbi br. 48/18 koju je propisalo Ministarstvo poljoprivrede.

Do sada nije potvrđena ova bolest na području općine Rovinj, međutim potvrđena je vrsta fitoplazme Bois noir, uzočnika bolesti crnog drva koju prenosi cvrčak Hyalesthes obsoletus (Slika 4). Osim ove dvije vrste cvrčaka koje prenose fitoplazmatske bolesti, na području općine Rovinj zabilježena je značajnija brojnost zelenog lozinog cvrčka (Empoasca vitis)  (Slika 5) koji kod velike brojnosti uzrokuje direktne štete na vinovoj lozi sisajući na naličju listova(Slika 6).

Temeljem navedenog mole se svi vinogradari da izvrše preventivno tretiranje protiv cvrčka kako bi se smanjila mogućnost prenošenja opasnih bolesti i smanjile štete koje mogu smanjiti produktivni potencijal vinove loze.
Budući da se karenca registriranih insekticida kreće od 21-28 dana krajnji je rok za provođenje zaštite!!!
Za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su slijedeći insekticidi: Avaunt*, Decis 2,5 EC*, Sumialfa 5 FL*, Cythrin Max*, Krisant EC te ekološki insekticidi Abanto, Piretro Natura i Asset Fiv.
* sredstava su registrirana i za grožđane moljce

Napomena: Budući se u zadnjim tretiranjima protiv plamenjače vinove loze koriste bakreni preparati ne bi se smjeli miješati sa insekticidima, pa se preporuča tretiranje provesti odvojeno ili primijeniti neku drugu aktivnu tvar protiv plamenjače vinove loze.

Radi zaštite pčela i bolje učinkovitosti pripravaka tretiranje obavljati u  večernjim satima!!!
Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Za Udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić


Slika 1. Područja koja imaju obvezu suzbijanja američkog cvrčka


Slika 2. Američki cvrčak, prenosioc zlatne žutice vinove loze


Slika 3. Simptomi zlatne žutice vinove loze na sorti malvazija istarska


Slika 4. Simptomi zlatne žutice vinove loze na sorti teran


Slika 4. Hyalesthes obsoletus, prenosioc crnog drva vinove loze


Slika 5. Lozin zeleni cvrčak


Slika 6. Simptomi koje uzrokuje zeleni lozin cvrčak na vinovoj lozi