OBAVIJEST MASLINARIMA – značajna brojnost maslininog svrdlaša

Obavještavaju se maslinari da se na području Rovinja bilježe značajne štete od svrdlaša bez obzira na sortu te se i dalje bilježi značajna brojnost maslininog svrdlaša bez obzira na provedeno tretiranje. Mole se svi da pregledaju svoj maslinik i po potrebi provedu tretiranje, naročito oni koji redovito imaju problem sa svrdlašem te ako je od zadnjeg tretiranja prošlo više od 10 dana.

U slučaju pronalaska svrdlaša zaštita se može provesti preparatima koji su registrirani za maslininu muhu i moljca te imaju djelovanje i na svrdlaša: Imidan, Decis 2,5 EC, Decis 100, Scatto, Poleci plus, Rotor, Demetrina, Rotor super, Ritmus i dr.

Uz insekticid se može dodati i Cossavet (sumpor) koji će imati preventivno djelovanje na bolesti, te  repelentno djelovati na svrdlaša. Mogu se dodati ljepila za bolje prijanjanje i folijarna gnojiva.

Ne tretirati pod direktnim svijetlom i pri visokim temperaturama.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača i preporukama o mogućnosti miješanja sa folijarnim gnojivima!
Obavezno voditi evidenciju o primjeni sredstva za zaštitu bilja temeljem važeće registracije!!

Napomena:

Preparati koji sadrže aktivnu tvar deltamerin imaju slabije i kraće djelovanje pri visokim temperaturama.
*Mospilan 20 SP je dozvoljen u nekim zemljama za suzbijanje maslinine muhe, a u HR je registriran za suzbijanje svrdlaša na trešnji, višnji, šljiva, ali ne i na maslini.

U Rovinju, 30.06.2021.
Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić  

Projekt pod nazivom “Održivi razvoj trajnih nasada na području Rovinja” sufinanciran je od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Istarske županije.


Slika 1. Svrdlaš masline. Plod je veličine zrna graška (foto: Dminić Rojnić)


Slika 2. Plodovi napadnuti svrdlašem (foto: Dminić Rojnić)


Slika 3. Početak sušenje plodića na mjestu ugriza (foto: Dminić Rojnić)