OBAVIJEST MASLINARIMA – zabilježen je ponovno pojačan let maslinine muhe i primijećeni su ubodi na plodovima sorata krupnijeg ploda

Pregledom maslinika tijekom ovog tjedna zabilježen je ponovno pojačan let maslinine muhe i primijećeni su ubodi na plodovima sorata krupnijeg ploda.
Kad vrijeme dozvoli potrebno je tretirati masline. Voditi računa o maksimalnom broju primjena jednog te istog sredstva koja su do sada korištena i karenci.

Sredstva koja se mogu koristiti:

Sistemična sredstva: Rogor, Chromgor, Perfektion imaju karencu 42 dana, max 2 primjene u vegetaciji.
Kontaktna sredstva: Decis 100 EC i Rotor plus (max 1 primjena- 7 dana karenca), Imidan (max 2 primjene- 21 dan karenca)
Ekološki proizvođači mogu koristiti preparat Success bait na način kako je navedeno u uputama (1 L/ha u 25 L vode / ha)- karenca 14 dana. Primijeniti u razmacima 14-21 dan.

Kiša i snižavanje temperature također pogoduju infekcijama paunovim okom.

U ovom periodu mogu se koristiti bakrena sredstva (jedino Neoram koji ima karencu 14 dana, ostali imaju 56 dana) ili Stroby koji je djelomičan sistemik (karenca 30 dana, max 2 primjene u vegetaciji).
Ako se koriste sredstva za zaštitu od maslinine muhe i paunovog oka proučiti upute proizvođača o mogućnostima miješanja!!! Najbolje ih je u tom slučaju primijeniti odvojeno.
To se najviše odnosi na bakar!!!

Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić