OBAVIJEST MASLINARIMA – prisutan let druge generacije maslinine muhe

Trenutno je na području Rovinja prisutan let druge generacije maslinine muhe koja može uzrokovati najveće štete. Mole se maslinari da izvrše preventivnu zaštitu za smanjenje brojnosti muhe. U tu svrhu mogu se koristiti: deltametrin- DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, DEMETRINA 25 EC, fosmet- IMIDAN 50 WG. U ekološkoj proizvodnji se mogu koristiti za maslininu muhu: Success bait i Eco trap.

NAPOMENA:

Tretiranja se preporuča obaviti predvečer kada nema jakog sunčevog svjetla te nisu visoke temperature jer su to čimbenici smanjenog djelovanja preparata, i prije promjene vremena koja se najavljuje za idući tjedan.  Također voditi računa o maksimalnom broju primjena istog preparata. Preporuka je kombinirati preparate različitog mehanizma djelovanja.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Obavezno voditi evidenciju o primjeni sredstva za zaštitu bilja!

Slika 1. Razvoj maslinine muhe: A- ženka polaže jaja; B- mjesto polaganja jaja; C- izlazna rupa koju napravi ličinka po završetku razvoja; D- šteta u plodu nakon ishrane ličinke

Slika 2. Ulov maslinine muhe na žutoj ploči.

U Rovinju, 26.08.2020.

Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić