OBAVIJEST MASLINARIMA – preporuka je da se masline dezinficiraju i zaštite od bolesti

Berba je kod većine već krenula. Po završetku berbe preporuka je da se masline dezinficiraju i zaštite od bolesti koje se javljaju u jesenskom periodu (paunovo oko, olovna bolesti, antraknoza, rak masline i dr.). Važno je također napomenuti da je paralelno sa zriobom maslina krenula i diferencijacija organa za iduću godinu. Iz tog razloga je osim zaštite važno obaviti i kvalitetnu prihranu, budući su masline ove godine iznimno rodile što možemo djelomično zahvaliti suhom i toplom vremenu koje je nepovoljno djelovalo na razvoj bolesti i štetnika.

U ovom periodu za zaštitu masline od bolesti preporuča se koristiti:

Bakrene kontaktne pripravke koji su osim za zaštitu od bolesti dobri za dezinfekciju rana nastalih od berbe. Mogu se primijeniti punoj dozi samostalno ili u polovičnoj dozi u kombinaciji s gnojivima na bazi bakra (Fitolabicuper, Fitomil, Copfort i dr.).
ili
Sistemične pripravke: Syllit 544 SC* Stroby WG*, Nativo 75 WG* (dobri ako je infekcija već prisutna)
*nisu dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji

Gnojidba:
Uz zaštitu maslina preporuča se dodati neki od biostimulatora za opravak stabala nakon berbe, a obvezno je izvršiti gnojidbu u tlo organskim gnojivima i fosforom, naročito stabala koja su obilno rodila. Obrada tla (orenje na 20 cm) osim što pomaže za unos gnojiva, suzbijanje korova povoljno utječe i za nakupljanje vlage tijekom zimskih mjeseci.

Napomene:
Pridržavati se uputa proizvođača koja se nalaze na etiketi, naročito o mogućnostima mješanja različitih pripravaka.

Voditi evidenciju zaštite.

U Rovinju, 14.10.2022.
Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić