OBAVIJEST MASLINARIMA – ne preporuča se koristiti insekticide!

Maslina se na području Rovinja nalazi u fazi cvatnje.
U cvatnji NIKAKO se ne preporuča koristiti insekticide!
Let 1. generacije maslinovog moljca je završen. Nije izdana preporuka zaštite jer je brojnost bila ispod praga i nije bilo potrebe za tretiranjem. 2. generacija moljca još nije aktivna tako da pričekati još sa zaštitom.

Praćenje 2. generacije maslinovog moljca, svrdlaša i ostalih štetočinja se nastavlja i u narednom periodu će se izvještavati o potrebnim mjerama zaštite.

Prema ranijim preporukama važno je održavati dobru kondiciju maslina, redovitom prihranom makro i mikroelemetima te biostimulatorima radi smanjenja stresnih uvjeta koji mogu nastupiti usred visokih temperatura, opterećenosti cvijetom i sl.

U Rovinju, 03.06.2022.

Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić