OBAVIJEST MASLINARIMA – na području Rovinja se bilježe manje štete od svrdlaša masline

Obavještavaju se članovi da se na području Rovinja bilježe manje štete od svrdlaša masline. Mole se svi da pregledaju svoj maslinik i po potrebi provedu tretiranje, naročito oni koji redovito imaju problem sa svrdlašem te ako je od zadnjeg tretiranja prošlo više od 10 dana.
U slučaju pronalaska svrdlaša zaštita se može provesti preparatima koji su registrirani za maslininu muhu i moljca te imaju djelovanje i na svrdlaša: Imidan, Decis 2,5 EC, Decis 100, Scatto, Poleci plus, Rotor, Demetrina, Rotor super, Ritmus i dr.

U maslinicima su također primijećeni osušeni plodovi koji ne pokazuju znakove ugriza od svrdlaša, više izgledaju kao ukuhani, suhi ili kod otresanja mogu i zeleni otpadati sa stabla. Uzrok sušenja i prijevremenog otpdanja plodića je marmorasta stjenica (Halyomorpha halys).  Na feromonskoj lovci kojom se prati marmorasta stjenica (Halyomorpha halys) na području Rovinja od vremena postavljanja uhvaćena je mala brojnost ali zbog nedovoljno informacija u literaturi i budući se radi o novom štetniku ne može se odrediti prag odluke temeljem brojnosti na klopci. Mole se članovi da u slučaju primjećivanja opisanih simptoma reagiraju tretiranjem jer štete mogu biti značajne.

Trenutno nema nikakvih registriranih insekticida za ovog štetnika. U Sloveniji je za marmorastu stjenicu registriran Mospilan koji je u RH registriran za suzbijanje svrdlaša i drugih insekata na trešnji, višnji, šljivi i dr. ali ne i na maslini.

Uz insekticid se može dodati i Cossavet (sumpor) koji će imati preventivno djelovanje na bolesti, te  repelentno djelovati na svrdlaša.

Također se preporuča dodati gnojiva za folijarnu prihranu i biostimulatori zbog izrazito visokih temperatura koje mogu utjecati na kondiciju masline.
Ne tretirati pod direktnim svijetlom i pri visokim temperaturama.
Preparate koristiti prema uputama proizvođača i preporukama o mogućnosti miješanja sa folijarnim gnojivima!

Obavezno voditi evidenciju o primjeni sredstva za zaštitu bilja temeljem važeće registracije!!

Napomena:
Preparati koji sadrže aktivnu tvar deltamerin imaju slabije i kraće djelovanje pri visokim temperaturama.

U Rovinju, 30.06.2022.
Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić


Fotogalerija