OBAVIJEST MASLINARIMA – dodatna zaštita

Zbog izrazito puno kiše u posljednje vrijeme potrebno je dodatno zaštiti masline protiv gljivičnih bolesti (paunovo oko, antraknoze, patule, pepelnice i sl.) budući se maslina priprema za najosjetljiviji period u godini, cvatnju.  Kako se i dalje očekuje promijenjivo vrijeme najbolje bi bilo zaštitu obaviti sistemičnim pripravcima kao što su Nativo, Sugoby. Ekološki proizvođači mogu ići sa kombinacijom bakar fungicid (Neoram, Cunprablau, Nordox) u pola doze i bakar gnojivo (Fitolabicuper, Copfort, Fitomil L-60 I sl.) u punoj dozi.

Započelo se je sa praćenjem maslinovog moljca te će obavijesti o roku tretiranja ići naknadno. Još nije vrijeme za zaštitu!!
Ako masline pokazuju slabiji vegetativni porast ili obilatu cvatnju poželjno ih je u ovom periodu prihraniti folijarnim gnojivima na bazi bora i mikroelemenata. Također se mogu dodati različiti biostimulatori (aminokiseline, alge) ako je biljka bila izložena stresu (jak napad paunovog oka, smrzavanje i sl.).

Ako se koriste sredstva za zaštitu od bolesti zajedno sa folijarnim gnojivima proučiti upute proizvođača o mogućnostima miješanja, naročito bakrenih preparata.
Napomena: Nativo se smije koristiti samo jedanput godišnje.

Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić

Projekt pod nazivom “Održivi razvoj trajnih nasada na području Rovinja” sufinanciran je od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Istarske županije.