OBAVIJEST MASLINARIMA

Obavještavaju se članovi da je važna  proljetna zaštita masline od bolesti nakon zimskog mirovanja.
Vremenski uvjeti su na području Rovinja tijekom zimskih mjeseci bili povoljni za razvoj gljivičnih bolesti (paunovog oka, olovne bolesti, antraknoza, raka masline i dr.).

Pregledom maslinika utvrđena je značajna prisutnost simptoma olovne bolesti (Slika 1 i 2).

U narednom periodu preporuča se i rezidba maslina.
Ako rezidba nije još odrađena preporuča se izvršiti tretiranje maslina prije rezidbe i dodatno tretiranje nakon rezidbe. U tablici 1 prikazan je pregled svih trenutno registriranih preparata.

U ovom trenutku najbolje je vrijeme za primjenu sredstva Stroby WG jer on parama ulazi u površinski dio lista i time djelomično zaustavlja infekciju i štiti biljku od novih infekcija.
Bakrena sredstva preporuča se koristiti nakon rezidbe jer dobro djeluju za dezinfekciju rana. Bakrena sredstva se mogu koristiti također i u kombinaciji sa bakrenim- glukonatom (gnojivo sa niskim sadržajem bakra sistemičnog djelovanja) (Fitolabicuper, Copfort i dr.) s tim da se tada bakreni fungicidi koriste u polovičnoj dozi.

Osim zaštite i rezidbe preporuča se i prihrana maslina, naročito ako ona nije provedena u jesen. Naglasak dati organskim gnojivima (stajski gnoji ili neko paletirano organsko gnojivo) uz dodatak fosfora ili NPK gnojiva (0:20:30, 7:20:30, 10:20:30, itd.) ili neka kombinirana makro i mikro gnojiva ako je obavljena jesenska gnojidba. Gnojiva obavezno unijeti u tlo obradom tla čime će se poboljšati svojstva tla te uništiti korovi.
Osim hranjiva važno je u periodu kretanja vegetacije dodati biostimulatore koji pomažu biljci da se bolje oporavi od stresa uvjetovanog niskim temperaturama, bolestima i sl.

Napomena:
Ako se sredstva za zaštitu koriste zajedno sa folijarnim gnojivima i biostimulatorima obvezno se pridržavati uputa proizvođača o mogućnostima miješanja ili primijeniti ih odvojeno.
Voditi evidenciju zaštite.

Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić 

Tablica 1. Pregled registriranih fungicida (izvor FIS).

Aktivna tvar Trgovački naziv Način djelovanja Bolest Karenca Maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z kontaktno paunovo oko 56 3
bakarni oksiklorid CODIMUR SC površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CODIMUR 50 površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER KEY FLOW površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRA površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER LAINCO površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG kontaktno, površinsko paunovo oko,  rak, čađavice OVP 3
bakarni oksiklorid + mankozeb CODIMUR M kontaktno, površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid + mankozeb DOUBLE COPPER KEY kontaktno, površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid + mankozeb LAINCOBRE M kontaktno, površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko, rak 15 2
bakarni oksiklorid + bakreni hidroksid AIRONE SC kontaktno, površinsko paunovo oko, olovna bolest, rak 14 2
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno paunovo oko 56  
dodin SYLLIT 544 CS sistemično paunovo oko, antraknoza 7 2
trifloksistrobin, tebukonazol NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko OVP 1
krezoksim-metil STROBY WG sistemično paunovo oko 30 2
sumpor COSAVET DF kontaktno pepelnica 5 4

 


Slika 1. Olovna bolest: Olovno siva prevlaka na naličju listova


Slika 2. Olovna bolest: Žućenje listova u proljeće