OBAVIJEST MASLINARIMA

Obavještavaju se članovi da je 26.06.2019. na području Rovinja zabilježen pojačan let 2. generacije maslinovog moljca (Prays oleae ) i pojava svrdlaša masline.

Potrebno je izvršiti tretiranje maslina i redovito pratiti svrdlaša otresanjem grana. U slučaju prisutnosti svrdlaša ponoviti tretiranje za 7-10 dana.

Za prvo tretiranje preporuča se koristiti CALINOGOR, CHROMGOR, PERFEKTHION ili ROGOR koji imaju kontaktno i sistemično djelovanje i mogu suzbiti m. moljca nakon što je položio jaje, a djelomično djeluje i na svrdlaša.

Za drugo tretiranje (7-10 dana nakon prvog) u slučaju prisutnosti svrdlaša koristiti kontaktna i želučana sredstva kao što je IMIDAN 50 WG, DECIS 100 EC, SCATTO, RITMUS, ROTOR SUPER.

Za ekološke nasade u ovom trenutku može se koristiti prirodni piretrin ASSET. Nakon 3 do 5 dana potreban je pregled za odluku o ponavljanju zaštite. Može se koristiti i gnojivo Boundary  koje zaustavlja ishranu svrdlaša pa se učinak ne vidi odmah, on se prestaje hraniti ali ostaje danima u krošnji aktivan.

 

Napomena:

Ne tretirati po direktnim sunčevim svijetlom i pri visokim temperaturama, naročito ekološka sredstva koja su termo i foto labilna. Najbolje kasno navečer!

Ako postoji mogućnost miješanja koju navodi proizvođač sredstava mogu se dodati folijarno i hranjiva (naročito mikroelementi) i biostimulatori.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Obavezno voditi evidenciju o primjeni sredstva za zaštitu bilja!