OBAVIJEST MASLINARIMA

Poštovani članovi, maslinari,

Porastom temperatura krenuo je vegetativni porast maslina. Kišovito vrijeme posljednjih dana u kombinaciji sa povoljnim temperaturama utječu na aktiviranje infekcija bolesti masline, ponajviše paunovog oka, olovne bolesti, antraknoza i dr.
Važno je obaviti preventivnu zaštitu kako bi se spriječila infekcija tek izraslih izboja.

Ako masline pokazuju veću osjetljivost na bolesti preporuča se koristiti sistemična sredstva kao što su Nativo, Sugoby, Quimera koji će djelomično i zaustaviti infekciju ako je već nastupila.
Zaštita se može izvršiti i sa bakrenim sredstvima (Nordox, Nativo, Neoram i dr.) u punoj dozi samostalno ili u polovičnoj dozi u kombinaciji s gnojivima na bazi bakra (Fitolabicuper, Fitomil, Copfort i dr.).

Uz zaštitu mogu se ako je moguće miješanje dodati folijarna gnojiva, biostimulatori i sl. koji dobro djeluju na jačanje biljke.

Napomena:
Ako se sredstva za zaštitu koriste zajedno sa folijarnim gnojivima obvezno se pridržavati uputa proizvođača o mogućnostima miješanja ili primijeniti odvojeno. Naročito se to odnosi na bakrena sredstva.

Obavezno voditi evidenciju zaštite.

Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić