OBAVIJEST MASLINARIMA – 2. generacija maslinine muhe

U narednim danima potrebno je tretitati masline protiv 2. generacije maslinine muhe koja je ovih dana postala aktivna i koja predstavlja najveću opasnost u ovom periodu za plod masline.

Sredstva koja se mogu koristiti:

Kontaktna sredstva kao npr. Decis, Imidan, Rotor plus, Scatto, imati će bolje djelovanje na odraslu muhu, dok će sistemici kao što je Rogor, Chromgor, Perfektion, i dr.) djelovati na odrasle muhe i djelomično na mlađe stadije ličinki u plodu ako je već došlo do odlaganja jaja, što nije uočeno još u maslinicima koji se prate.
Ekološki proizvođači mogu koristiti preparat Succes bait na način kako je navedeno u uputama (1 L/ha u 25 L vode / ha).
Kiša i snižavanje temperature također pogoduju infekcijama paunovim okom.

U ovom periodu mogu se koristiti bakrena sredstva ili Stroby koji je djelomičan sistemik. Ako vrijeme bude pogodovalo infekcijama buduća tretiranja prilagoditi karenci preparata.
Ako se koriste sredstva za zaštitu od maslinine muhe i paunovog oka zajedno i još se dodaju gnojivima za prihranu preko lista proučiti upute proizvođača o mogućnostima miješanja!!!

To se najviše odnosi na bakar!!!
Napomena:
Koristiti veće utroške vode i krupnije kapljice (metoda prskanja) naročito kod kontaktnih preparata za zaštitu od m.muhe.

Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić


Fotogalerija