OBAVIJEST MASLINARIMA

Poštovani članovi, maslinari,

Proljepšanjem vremena slijede i mnogobrojni radovi u masliniku.
Važno je obaviti gnojidbu u tlo, ako nije napravljana nakon berbe, odnosno u jesenskom periodu; obaviti rezidbu i tretirati masline fungicidima u zaštiti od paunovog oka i olovne bolesti.
Gnojidba u tlo uključuje unos organskih gnojiva (stajski gnoj, paletirano organsko gnojivo i sl) plus makroelemete N,P,K,Ca,Mg i dr.

Ako rezidba nije još obavljena ili će biti obavljena kroz mjesec dana te ako su masline osjetljive na paunovo oko i/ ili olovnu bolest poželjno je izvršiti tretiranje maslina prije rezidbe i dodatno tretiranje za dezinfekciju rana obaviti nakon rezidbe.

U ovom trenutku najbolje je vrijeme za primjenu sredstva na osnovi krezoksim- metila (Sugoby, Qumera) jer parama ulazi u površinski dio lista i time zaustavlja infekciju i štiti biljku od novih infekcija.

Za Nativo je još prerano, treba aktivnije krenuti vegetacija i kolanje sokova da bi djelovalo u biljci kao i za bakar je su noći hladne!!! Bakrena sredstva preporuča se koristiti nakon rezidbe i u ekološkoj proizvodnji, te kad zatopli zbog fitotoksičnosti. Mogu se koristiti u punim dozama samostalno ili u polovičnoj dozi u kombinaciji sa gnojivom na bazi bakra (Fitolabicuper, Fitomil, Copfort i dr.). Ova kombinacija se pokazala dobra i za zaštitu od raka masline.

Uz zaštitu mogu se ako je moguće miješanje dodati biostimulatori na bazi organskih aminokiselina ili aminoskiselina iz algi koji dobro obnavljaju biljku nakon zimskog perioda i stresa uzrokovanog niskim temperaturama, bolestima i sl.

Napomena:
Ako se sredstva za zaštitu koriste zajedno sa folijarnim gnojivima obvezno se pridržavati uputa proizvođača o mogućnostima miješanja ili primijeniti odvojeno.
Voditi evidenciju zaštite.

Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić

Prilog: