Moderan pristup u rezidbi vinove loze s ciljem smanjenja šteta od eske

Održana radionica “Moderan pristup u rezidbi vinove loze s ciljem smanjenja šteta od eske”

Predavač: Dr.sc. Marijan Bubola