Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava po programu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja – Rovigno za 2019. godinu

Poštovani,

obavještavamo da je Grad Rovinj-Rovigno objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava po programu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja – Rovigno za 2019. godinu.

Više informacija na http://www.rovinj-rovigno.hr/novosti/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-sredstava-po-programu-potpora-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-grada-rovinja-rovigno-za-2019-godinu/ ili na broj 0915679676.