JAVNI POZIV maslinarima koji imaju problem sa sušenjem stabala masline

Pozivaju se maslinari da se uključe u projekt Hrvatske zaklade za znanost UIP-2020-02-5090 “Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline“. Ukoliko ste u masliniku primijetili simptome djelomičnog ili potpunog sušenja stabala masline (nekrotične lezije i rak-rane, različito obojenje kore drva i dr.), molimo da pošaljete vaš kontakt – ime i prezime, broj telefona i mobitela te adresu na e-mail sara@iptpo.hr, kako bi vas mogli kontaktirati.

Zahvaljujemo se na suradnji!

 

Udruga Agrorovinj