A N T O N J A 2024.

Rovinjsko Selo, siječanj 2024.

Villa di Rovigno, gennaio 2024.

33. IZLOŽBA VINA i 21. IZLOŽBA MASLINOVOG ULJA ROVINJŠTINE

Udruga Agrorovinj obavještava sve zainteresirane da će se predaja uzoraka maslinovog ulja i vina za potrebe manifestacije „Antonja 2024.“ vršiti u sjedištu udruge „Agrorovinj“, Augusto Ferri 7, u četvrtak 7. prosinca 2023. godine u vremenu od 8,30 do 12,00h i od 15,30 do 16,30h.

Napomena:

Uzorke maslinovog ulja potrebno je dostaviti u TRI BOCE Maraska zelena od 0.25l, od kojih DVIJE moraju biti neoznačene i bez etiketa dok TREĆA može imati vlastitu etiketu.

Vina moraju biti isključivo berbe 2023. Svaki uzorak vina potrebno je dostaviti u 2 BUTELJE od 0,75 l. koje moraju biti neoznačene i bez etiketa.

Nagrađeni vinari zlatnom, srebrnom ili brončanom medaljom, dužni su donijeti dodatnih od 6 do 12 butelja vina flaširanog po 0,75l radi degustacije. Dodatne butelje će se preuzimati u udruzi Agrorovinj po prethodnoj najavi.

Obavezno priložiti prijavnicu!

Kotizacija po uzorku maslinovog ulja iznosi 20 eura za članove udruge, a za ostale sudionike iznosi 30 eura po uzorku.

Kotizacija za uzorke vina se ne plaća.

Podaci za uplatu / I dati per il pagamento

Udruga Agrorovinj
Augusto Ferri 7, Rovinj-Rovinj
IBAN HR6823800061170001300
Model: HR00

Poziv na broj primatelja: 01 – datum
Opis plaćanja: Antonja 2024. – maslinovo ulje

Poziv na broj primatelja: 02 – datum
Opis plaćanja: Antonja 2024. – vino