A N T O N J A  2023.

Rovinjsko Selo, siječanj 2023.
Villa di Rovigno, gennaio 2023 

32. IZLOŽBA VINA I 20. IZLOŽBA MASLINOVOG ULJA ROVINJŠTINE

Udruga Agrorovinj obavještava sve zainteresirane da će se uzorci maslinovog ulja i vina za potrebe manifestacije „Antonja 2023.“ preuzimati u sjedištu udruge „Agrorovinj“, Augusto Ferri 7. Uzorci maslinovog ulja preuzimati će se od ponedjeljka 12. do petka 16. prosinca 2022. godine, a uzorci vina preuzimati će se u ponedjeljak 12. prosinca 2022.godine i utorak 13. prosinca 2022. godine  u vremenu od 9,00 do 13,00h.

 Napomena:
Uzorke maslinovog ulja potrebno je dostaviti u tri boce Maraska zelena od 0.25l, bez vlastitih etiketa.

Vina moraju biti isključivo berbe 2022. Svaki uzorak  vina potrebno je dostaviti u 2 boce od 0,75 l. Boce moraju biti neoznačene i bez etiketa, a iste se preuzimaju u sjedištu udruge.
Proizvođači vina za vlastite potrebe oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Nagrađeni vinari zlatnom, srebrnom ili brončanom medaljom, dužni su donijeti dodatnih od 6 do 12 boca vina flaširanog po 0,75l radi degustacije, obzirom da je brojnim posjetiteljima na raspolaganju samo izložbeni eksponat. Dodatne boce će se preuzimati u udruzi Agrorovinj po prethodnoj najavi.

Obavezno priložiti prijavnicu!
Kotizacija po uzorku iznosi 100,00 kuna. 

Podaci za uplatu / I dati per il pagamento

Udruga Agrorovinj
Augusto Ferri 7, Rovinj-Rovinj
IBAN HR6823800061170001300
Model: HR00

Poziv na broj primatelja: 01 – datum
Opis plaćanja: Antonja 2023. – maslinovo ulje

Poziv na broj primatelja: 02 – datum
Opis plaćanja: Antonja 2023. – vino

Iznos: 100,00 kn