Sufinanciranje nabave sadnog materijala

Poštovani,

vezano za Javni poziv niže u mailu molimo članove da do kraja ovog tjedna dostave potrebnu dokumentaciju udruzi radi ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave sadnog materijala.

Potrebna dokumentacija:

  1. preslika osobne iskaznice (fizičke osobe) – ne pohranjuje se, nakon obrade osobnih podataka uništava se, obrtnica ili izvadak iz obrtnog registra, rješenje o registraciji ili izvadak iz sudskog registra (trgovačka društva i zadruge),
  2. preslika iskaznice ili Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  3. preslika vlasničkog lista (ZK izvadak) kojim se dokazuje da je korisnik

vlasnik/suvlasnik poljoprivredne k.č. na području grada Rovinja-Rovigno odnosno da ima pravovaljani Ugovor o zakupu,

  1. preslika računa o kupovini sadnog materijala za fizičke osobe; za ostale račun mora glasiti na obrt, trgovačko društva odnosno zadrugu,
  2. preslika izvoda IBAN računa kojim se dokazuje plaćanje izvršeno sa računa korisnika (za fizičke osobe se uvažava gotovinski račun),
  3. preslika otpremnice i deklaracije sadnog materijala,
  4. kopija dokumenta/kartice na kojoj je vidljiv tekući račun odnosno IBAN,

Ostalo se ispunjava u udruzi.

Također, podsjećamo i na ostale mjere Javnog poziva koje se sufinanciraju:

MJERA 2.     POTICAJI ZA MLADE PODUZETNIKE POČETNIKE U POLJOPRIVREDI
MJERA 3.     SUBVENCIJA TROŠKOVA OSNOVNE INFRASTRUKTURE U POLJOPRIVREDI
MJERA 4.     SUBVENCIJA PREMIJE OSIGURANJA BILJNE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I STAKLENIKA
MJERA 5.     SUBVENCIJA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
MJERA 6.     SUBVENCIJA TROŠKOVA STRUČNOG NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
MJERA 7.     SUBVENCIJA PČELARSKE PROIZVODNJE
MJERA 8.     SUBVENCIJA ANALIZE ZEMLJIŠTA

Više o mjerama: